Giới thiệu

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm Nhìn 

Hướng tới năm 2025, CÔNG TY TNHH KIẾN VIỆT phấn đấu sẽ là nhà cung cấp các giải pháp hàng đầu về bao bì dược phẩm, thực phẩm tại Việt Nam và trong khu vực ASEAN.

Sứ Mệnh

– Mang đến các giải pháp bao bì hàng đầu cho khách hàng thông qua những sản phẩm có chất lượng tối ưu và giá cả hợp lí.
– Toàn thể nhân viên công ty luôn làm việc theo phương châm hướng đến khách hàng. Sự thỏa mãn của khách hàng là thước đo cho sự thành công và mục tiêu phát triển lâu dài của công ty.
– Ý thức được con người chính là nguồn nhân lực quý giá nhất, vì vậy công ty luôn tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo chính qui, chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, không ngừng cải tiến và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân, từ đó nâng cao năng lực tập thể.